ZAPISY DO SZKOŁY

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Rudniku nad Sanem

i n f o r m u j e,

że zapisy dzieci

na rok szk.2016/2017

do oddziału przedszkolnego

będą prowadzone

od dnia 10.03. 2016 r. do dnia 31.03. 2016 r.

 

– do klasy pierwszej

będą prowadzone

od dnia 15.03. 2016 r.do dnia 15.04. 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego

( urodzonych w 2010 r.) składają tylko deklarację o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym.

 

Deklarację kontynuowania nauki należy złożyć

do 7 marca 2016 r.