ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Rodzice i Uczniowie, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi odbędzie się wg planu:

klasa VIII       9.00 – 10.30

klasa VII         11.00 – 11.30

klasa Vb          12.00 – 12.30

klasa Va          13.00 – 13.30

klasa VI          14.00 – 14.30

klasa  IV          15.00 – 15.30

klasa   0           15.30 – 16.00

klasa I             16.30 – 17.00

klasa II            17.30 – 18.00

klasa III          18.30 – 19.00

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad posiadania maseczki i zachowywania wymaganych odległości.