WIWAT MAJ, TRZECI MAJ…

Akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przygotowali uczniowie i wychowoawca klasy VI.