„Warzywne fantazje”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Uczniowie klas 0-VI wzięli udział w konkursie, którego celem było stworzenie zwierzaka, ludzika lub stworka z warzyw, owoców lub innych biodegradowalnych materiałów. Oto efekty ich pracy.