„Sprzątanie świata”

W środę, 10 października 2018 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ochoczo ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i okolicę. Akcja ta stała się okazją do kształtowania właściwych postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.