SPOTKANIA Z KULTURĄ RYCERSKĄ

W okresie od 15 maja 2019 r. do 20 czerwca 2019 r. grupa nieformalna Grupa Inicjatyw Różnych (w składzie Grażyna Freyer, Tomasz Grzecznik, Stanisław Drygaś) oraz Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Rudniku nad Sanem realizowało inicjatywę „Spotkania z kulturą rycerską”. Była to inicjatywa realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Inicjatywa objęła uczniów i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Rudniku nad Sanem. Jej celem była poprawa dostępu do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci z Rudnika nad Sanem poprzez organizację warsztatów i wyjazdu edukacyjnego. Udział w inicjatywie był całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem warsztatów, udziałem w wyjeździe edukacyjnym i spotkaniu podsumowującym ponoszone były ze środków projektu.

W projekcie uczestniczyło 32 osoby, uczniowie dwóch klas czwartych PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – literackiej i plastycznej, 15 godzin warsztatowych dla każdej grupy.

Zajęcia literackieprowadzone przez p. Grażynę Freyer obejmowałyzapoznanie uczniów:z twórczością literacką o tematyce rycerskiej, z ideałami średniowiecznego rycerza, ze zwyczajami rycerskimi oraz opracowanie broszury „Rycerstwo średniowieczne”.

Zajęcia plastyczneprowadzone przez p. Waldemara Skibę obejmowały:zapoznanie z twórczością Jana Matejki a szczególnie z obrazem „Bitwa pod Grunwaldem”,przybliżenie uczniom architektury średniowiecza, zapoznanie z pochodzeniem herbów rycerskich i towarzyszącymi im legendami orazwykonanie pracy plastycznej w technice akwarela+tusz i patyk przedstawiającej średniowiecznego rycerza z orężem z epoki.

Podsumowaniem poznanych wiadomości była wycieczka do Sandomierza, gdzie uczniowie uczestniczyli w „Żywej lekcji historii” w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiejw kamienicy Oleśnickich, zwiedzili Zbrojownię Rycerską oraz miasto.