REKOLEKCJE

O g ł o s z e n i e

 

Dni 3, 4 i 5 kwietnia  2017 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

są  dniami  wolnymi  od  zajęć  dydaktycznych  w  szkole.

W tych dniach odbędą się Rekolekcje Wielkopostne

dla dzieci i młodzieży tj:

poniedziałek i wtorek – godz. 9:00 – dla wszystkich uczniów 

                                                                                       szkoły podstawowej

 środa  –  godz.  9:00 – spowiedź

              godz. 12:00 – msza na zakończenie Rekolekcji