REKOLEKCJE

Ogłoszenie

Dni   19,20, 21 marca  2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

są  dniami  wolnymi  od  zajęć  dydaktycznych  w  szkole.

W tych dniach odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Program: poniedziałek, wtorek i środa

 

  8:00 – Wyjście ze szkoły do Caritasu ( z nauczycielem)

  9:30  –  Przejście z Caritasu do Kościoła i przygotowanie do Liturgii

10:00 – Msza Święta – (po mszy dzieci kl. I-III można odebrać przy Kościele zgłaszając ten fakt nauczycielowi. Reszta dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu, wraca do świetlicy).

Klasa 0zostaje w szkole ( zajęcia jak zawsze do 12:30).

Świetlica od 6:30 – 16:00

Obiady    dla kl. 0 i  I – III pozostających w świetlicy ( proszę o zgłoszenie czy dziecko będzie jadło obiad u pani w świetlicy- do piątku)

Dowozy : jak zawsze