OGŁOSZENIE

O g ł o s z e n i e

 

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr OrA.0050.23.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

 

zapisy

               

do klasy pierwszej  przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  w Rudniku nad Sanem trwają od 15 marca  do 07 kwietnia 2017 r.

 

Karta zapisu dziecka jest do odebrania w sekretariacie Szkoły.

Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości do dnia 10.04.2017 r.