KONSULTACJE

DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ ZAJĘĆ

GODZINA

KLASA

PONIEDZIAŁEK

Konsultacje z chemii

14:15-15:00

7,8

WTOREK

Konsultacje z matematyki

Konsultacje z j. polskiego

Konsultacje z biologii (2 i 4 wtorek miesiąca)

12:35-13:20

12:30-13:15

7:20-8:00

4

4a,5

5,7,8

ŚRODA

Konsultacje z matematyki

Konsultacje z j. polskiego

Konsultacje z j. angielskiego

12:35-13:20

7:15-7:55

7:15-7:55

5

4b,6,7

4a

CZWARTEK

Konsultacje z matematyki

Konsultacje z matematyki

Konsultacje z j. angielskiego

Konsultacje z j. angielskiego

Konsultacje z historii

13:25-14:10

14:15-15:00

13:25-14:10

14:15-15:00

7:00-7:45

6

7,8

4b,5,6

7,8

5,6,7

PIĄTEK

Konsultacje z geografii

7:17-7:55

5,7,8