Kalendarz 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

 

  1.  
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

2 września 2019r.

 

  1.  
 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia – 1 stycznia 2020r.

 

  1.  
 

Ferie zimowe

 

 

13 – 26 stycznia 2020r.

 

  1.  
 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

9 -14 kwietnia 2020r.

 

  1.  
 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

21 – 23 kwietnia 2020r.

 

 

  1.  
 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

26 czerwca 2020r.

 

  1.  
 

Ferie letnie

 

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.