Kalendarz 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

  

  1.  
  

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

1 września 2020r.

  

  1.  
  

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia – 6 stycznia 2021r.

  

  1.  
  

Ferie zimowe

 

 

1 – 14 lutego 2021r.

  

  1.  
  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

1 – 6 kwietnia 2021r.

  

  1.  
  

Egzamin ósmoklasisty

 

 

25 – 27 maja 2021r.

 

  

  1.  
  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

25 czerwca 2021r.

  

  1.  
  

Ferie letnie

 

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.