PRACOWNICY SZKOŁY

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole pracują:

Nauczyciele:

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Binkowska Agnieszka

Matematyka

2.

Burda Renata

Pedagog szkolny

3.

Ks. Mariusz Pyryt

Religia

4.

Gancarz Lucyna

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

5.

Grzecznik Tomasz

Dyrektor szkoły, historia

6.

Konior Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna kl. II a

7.

Krawiec Dawid

Język angielski

8.

Krupa Zofia

Wychowawca w świetlicy szkolnej

9.

Łojek Małgorzata

Wychowawca w świetlicy szkolnej

10.

Mierzwa Grażyna

Oddział przedszkolny kl.0

11.

Tarnawska Kinga

Edukacja wczesnoszkolna kl. II B

12.

Sekulski Grzegorz

Technika, informatyka

13.

Sucharski Piotr

Wychowanie fizyczne

14.

Szafran Nina

Język polski

15.

Sztaba Barbara

Przyroda, nauczyciel bibliotekarz

16.

Tarnawska Jadwiga

Edukacja wczesnoszkolna kl. I 

17.

Dąbek Marta

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Nazwisko i imię

Stanowisko

Bieniek Urszula

Woźna

Kida Teresa

Karaś Małgorzata

Pracownik przy pracy lekkiej

Olszowa Małgorzata

Sekretarz szkoły