PRACOWNICY SZKOŁY

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole pracują:

Nauczyciele:

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Binkowska Agnieszka

Matematyka

2.

Błaż Andrzej

Fizyka

3.

Burda Renata

Pedagog szkolny

4.

Freyer Grażyna

Język Polski

5.

Gietka Marzena

Biologia

6.

Ks. Tomasz Gawlak

Religia

7.

Gancarz Lucyna

Edukacja wczesnoszkolna

8.

Grzecznik Tomasz

Dyrektor szkoły, historia

9.

Jaśkowska Lucyna

Geografia, biologia

10.

Konior Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

     

11.

Krawiec Dawid

Język angielski

12.

Krupa Zofia

Wychowawca w świetlicy szkolnej

13.

Łojek Małgorzata

Wychowawca w świetlicy szkolnej, język niemiecki

14.

Mierzwa Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna

     

15.

Pędlowska Małgorzata

Chemia

16.

Tarnawska Kinga

Edukacja wczesnoszkolna

17.

Sekulski Grzegorz

Technika, informatyka

18.

Skiba Waldemar

Plastyka, muzyka

19.

Michalska Katarzyna

Wychowanie fizyczne

20.

Szafran Nina

Język polski

21.

Sztaba Barbara

Przyroda, nauczyciel bibliotekarz

22.

Trojanowska Katarzyna

Wychowanie fizyczne

23.

Uldynowicz Marek

Historia, WOS

24.

Widziszewska Arnika

Język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

Nazwisko i imię

Stanowisko

Bieniek Urszula

Woźna

Kida Teresa

Karaś Małgorzata

Pracownik przy pracy lekkiej

Olszowy Małgorzata

Sekretarz szkoły