PRACOWNICY SZKOŁY

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole pracują:

Nauczyciele:

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Binkowska Agnieszka

Matematyka

2.

Błaż Andrzej

Fizyka

3.

Burda Renata

Pedagog szkolny

4.

Freyer Grażyna

Język Polski

5.

Gietka Marzena

Biologia

6.

Ks. Mariusz Pyryt

Religia

7.

Gancarz Lucyna

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

8.

Grzecznik Tomasz

Dyrektor szkoły, historia

9.

Jaśkowska Lucyna

Geografia

10.

Konior Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

11.

Konior Sławomir

Język polski

12.

Krawiec Dawid

Język angielski

13.

Krupa Zofia

Wychowawca w świetlicy szkolnej

14.

Łojek Małgorzata

Wychowawca w świetlicy szkolnej, język niemiecki

15.

Mierzwa Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

16.

Młynarska Paulina

Język polski

17.

Pędlowska Małgorzata

Chemia

18.

Tarnawska Kinga

Oddział przedszkolny kl.0

19.

Sekulski Grzegorz

Technika, informatyka

20.

Skiba Waldemar

Plastyka, muzyka

21.

Sucharski Piotr

Wychowanie fizyczne

22.

Szafran Nina

Język polski

23.

Sztaba Barbara

Przyroda, nauczyciel bibliotekarz

24.

Trojanowska Katarzyna

Wychowanie fizyczne

25.

Uldynowicz Marek

Historia

26.

Widziszewska Arnika

Język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

Nazwisko i imię

Stanowisko

Bieniek Urszula

Woźna

Kida Teresa

Karaś Małgorzata

Pracownik przy pracy lekkiej

Olszowy Małgorzata

Sekretarz szkoły