50-LECIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

591

2 września 1967 roku zaczęła się historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Była to druga szkoła podstawowa w naszym mieście.

13 października bieżącego roku Szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.

         Uroczyste obchody rozpoczął przemarsz społeczności szkolnej i zaproszonych gości na mszę świętą do Kościoła pw. Trójcy Świętej.

         Na terenie szkoły uroczystości rozpoczęliśmy od odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którego dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski, po czym przedstawiciele uczniów, Rady Rodziców, nauczycieli i emerytów posadzili drzewo pamięci.

          Następnie wszyscy udali się na  uroczystą akademię, podczas której zaprezentowali się uczniowie szkoły. Były także przemówienia i podziękowania za lata edukacji i wychowania. Dopełnieniem uroczystości były życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, wręczenie nagród Dyrektora i Burmistrza oraz kwiatów.

W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili:

Stanisława Czech – od 2.09.1967 r. do 31.08.1970 r.

Zofia Jakubiec – od 01.09.1970 r. do 31.08.1986 r.

Maria Młynarczyk – od 01.09.1986 r. do 31.08.1991 r.

Hanna Grabowska – od 01.09.1991 r. do 31.08.1996 r.

Anna Olko – od 01.09.1996 r. do 31.08.2007 r.

Tomasz Grzecznik – od 01.09.2007 do nadal.

Do dnia dzisiejszego edukację w PSP nr 2 ukończyło około 2 tyś. absolwentów.

 

HISTORIA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem została oddana do użytku 2 września 1967 roku, a więc po obchodach 400-lecia miasta i w rok po uroczystościach milenijnych naszego państwa. Nową szkołą mieliśmy wkroczyć w nowe Tysiąclecie Polski.

Gmach stanął przy ulicy 15 Grudnia (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego), porośniętej starymi lipami. Zalążkiem szkolnictwa w Rudniku była maleńka Szkoła Powszechna z roku 1890, stojąca przy ul. Mickiewicza. Wykształciła ona wiele pokoleń rudniczan, ale rozwijało się miasto, przybywało nowych mieszkańców i stare mury „pękały” nie mogąc pomieścić ponad tysiąca dzieci. W latach sześćdziesiątych wybudowano Szkołę Podstawową nr 1, ale nie rozwiązała ona problemu.

Z inicjatywą budowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpił Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Czech. Wkrótce stanął drugi budynek szkolny – pawilon jednopiętrowy, na wprost Liceum Ogólnokształcącego, czyli obecny Zespól Szkół Zawodowych –  jest to dawny gmach Seminarium Nauczycielskiego.

Gdy powstał nowy budynek „Dwójki” brakowało w nim sprzętów i pomocy do klasopracowni. Udzielili jej wtedy: dyr. LO Jan Syrowatka, dyr. ZSZ Czesław Boryczko, prezes GS w Rudniku Józef Madej, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, zakłady pracy i instytucje gminy. Pomoc ta była skromna. Dostaliśmy stare mapy i wysłużone ławki. Wydział Oświaty kierownictwo nowej szkoły powierzył P. Stanisławie Czechowej, która razem z gronem 13 pedagogów rozpoczęła trudną pracę w PSP 2. Funkcję kierownika

P. Stanisława Czech pełniła przez trzy lata. W pierwszym roku nauki szkoła liczyła 9 oddziałów klasowych. Obecnie liczy także 9 oddziałów plus klasa „0”. Mamy 204 uczniów: w kl. „0” – 25, w kl. I-III jest ich 98, a w klasach IV-VI –106. W placówce uczy 20 nauczycieli, w tym dwie wychowawczynie świetlicy. Jest ośmiu pracowników administracyjno – obsługowych .

 

Skład pierwszego grona pedagogicznego naszej szkoły był następujący:
Kierownik szkoły – Stanisława Czech, nauczyciele: Helena Kałdańska, Zofia Jakubiec, Zofia Koszałka, Kazimiera Miazga, Karolina Pintal, Henryka Putko, Helena Telesz, Grażyna Trześniowska, Stanisława Trojnar- kierownik świetlicy, Teresa Wraga, Paulina Zając, Wiesława Żurecka, Walentyna Gietka.

Grono pedagogiczne zmieniało się, przybywali nowi nauczyciele. Drobne zmiany zachodziły co roku, związane były z chorobą zawodową czy też ze zmianą miejsca pobytu.

Pracę podjęli wkrótce nowi nauczyciele. Po kierowniczce Czechowej kierownictwo szkoły objęła Pani Zofia Jakubiec, a do grona nauczycielskiego doszli: Krystyna Chudzik, Helena Zając, Wiktoria Jusięga, Stanisława Boryczko, Bolesław Wójcik, Bożena Kumik – uzupełniała etat, a zatrudniona była w LO, Helena Chełpa, Anna Parys – w miejsce P.Grażyny Trześniowskiej , Maria Reichert – nauczyciel świetlicy. Gruntowna zmiana składu nauczycielskiego nastąpiła wtedy, gdy zmieniono nauczycielom ilość etatowych godzin – wtedy grono znacznie się powiększyło.

W roku 1972/73 na przełomie lutego i marca szkoła przeżywała gorące dni, bowiem odbywała się  kontrola pracy szkoły.  Wizytacja 1973 r. prowadzona przez mgr Korczaka przyniosła szkole chlubę. Dyrektor Zofia Jakubiec mądrze i umiejętnie kierująca szkołą nie miała powodów do obaw, a nauczyciele za wkład pracy zostali wyróżnieni. W następnych latach pracę w SP 2 podjęli nauczyciele: Teodozja Urban, Kazimierz Socha,  Roman Gryziecki, Mieczysława Kufel,  Maria Młynarczyk, Roman Bodzianowski (uczył przez 1 rok), Mirosława Bieńkowska, Małgorzata Pasiak, Krzysztof Zając, Dorota Kondysar, Marek Bieńkowski, Marzena Furtak, Danuta Olko, Anna Sekulska, Aleksandra Tofilska, Zofia Oleksak – wych. świetlicy. Niektórzy nauczyciele – to byli wychowankowie tej szkoły (M. Bieńkowska, M. Pasiak, K. Zając, A. Tofilska).

W 1978 r. Ministerstwo Oświaty zreformowało system nauczania. W tymże roku 1 września rozpoczęło się nauczanie w szkole – dziesięciolatce.

W roku 1985 na emeryturę po długoletniej pracy odeszły koleżanki: P. Paulina Zając  i  P. H. Zając. 

W 1985/86 – odeszły na emeryturę po długoletniej pracy w zawodzie : Dyrektor szkoły P. Zofia Jakubiec i naucz. geografii  P. Wiesława Żurecka. Odchodzących bardzo serdecznie pożegnało grono pedagogiczne, uczniowie i Komitet Rodzicielski. Do LO odeszła pani ucząca matematyki P. Krystyna Dziedzic, a przybyły dwie nowe nauczycielki : P. Teresa Surdyka i  P. Jadwiga Tarnawska. Wychowawczynią w świetlicy została P. Lucyna Żurecka, obecna dyrektor PSP nr 3 w Rudniku Stróży.

Rok szkolny 1986/87.

Funkcję dyrektora szkoły objęła P. Maria Młynarczyk, pracownik tejże szkoły, a skład nauczycieli powiększył się o osoby: mgr Hannę Grabowską, mgr Elżbietę Zając, P. Dorotę Młynarczyk, P. Waldemara Skibę.

Wkrótce pojawiają się nowi nauczyciele, a dawni wychowankowie: Marta MłynarczykRafał Gietka. Nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Gietka dużo czasu poświęcał na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach SKS na rozwijanie zamiłowań do sportu.  P. Zofia Krupa została przyjęta do świetlicy. Gruntowna zmiana składu nauczycielskiego, przyjmowanie nowych pracowników wiązało się z tym, że zmieniono nauczycielom ilość godzin w etacie. Mimo, że ilość godzin pracy zmalała, na nauczycieli nałożono tyle prac dodatkowych, bezpłatnych kółek i zajęć wyrównawczych, że czasem brakowało i doby, by zrealizować w pełni dydaktyczny i wychowawczy plan dnia.

W 1988 r. przyjęto do pracy naucz. mgr Władysławę Madej. W rok później w czerwcu 1989 r. pożegnaliśmy nasze koleżanki: Kazimierę Miazgę – wspaniałego pedagoga, nauczyciela chemii  i fizyki oraz  Zofię Oleksak – nauczyciela świetlicy. Odeszły one na emeryturę po długoletniej ofiarnej pracy. 

Rok szkolny 1989/1990 był rekordowy pod względem ilości uczniów, kiedy w szkole uczyło się ich 438. „Dwójka” pękała w szwach. W lutym grono powiększyło się o absolwentkę tej szkoły p. Barbarę Sztaba.

Od 1 września 1991 r. po odejściu na emeryturę dyrektora szkoły –  Marii Młynarczyk stanowisko to powierzono P. Hannie Grabowskiej.  Wielu nauczycieli w historii tej szkoły zostało odznaczonych i wyróżnionych za swoje osiągnięcia, za wspaniałą, sumienną, długoletnią pracę. Otrzymywali takie odznaczenia i wyróżnienia jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania i wiele innych.

Po zmianie ustroju politycznego, po 35 latach, pozwolono w szkole nauczać księżom i katechetom religii. Pierwszym katechetą w murach naszej szkoły był ks. Józef Gut, po jego odejściu religii uczył ks. Marek Reczek, następnie ks. Proboszcz Edward Franuszkiewicz  i  katechetka P. Bożena Grzybowska oraz ks. Witold Szczur.

Od 1.09.1999 r do 31.08.2004 r. siostra Agnieszka Jurek wraz z ks. Proboszczem Edwardem Franuszkiewiczem, a od 1.09.2004r. siostra Agata Kołek w klasach 0, I, III-VI, a w kl. II ks. Proboszcz E. Franuszkiewicz. Pracowali również w naszej szkole: mgr Henryk Tarnawski, mgr Alina Szałęga, mgr Małgorzata Pędlowska, mgr Grażyna Freyer, P. Katarzyna Trojanowska.

W maju 1997 r. została wybrana na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Pani mgr Anna Olko. Ujęła wszystkich swoją osobowością, energią oraz oryginalnymi pomysłami. W 1999r – opuściliśmy budynek (jednak nie na zawsze) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na potrzeby Publicznego Gimnazjum, a głównym budynkiem szkoły PSP nr 2 stał się budynek spółdzielni „Jedność” przy ul. Jana Pawła II 15. Ogromnym wysiłkiem przystosowano go na potrzeby uczniów. Był to czas wielu inicjatyw i wzmożonej współpracy z rodzicami.

W 2007 roku Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 został Tomasz Grzecznik. Szkoła zaczęła stopniowo wracać do dawnej siedziby. W naszej historii przypominamy tych nauczycieli i kolegów, których pożegnaliśmy na zawsze. Zmarli: Maria Reicher, nasza długoletnia nauczycielka świetlicy. Po ciężkiej i długiej chorobie zmarła też nauczycielka Teresa Wraga. Pożegnaliśmy rówież  nauczycielki Grażynę TrześniowskąHelenę Kałdańską.  Zmarła i ukochana wychowawczyni, humanistka, która przepięknie wypełniła nauczycielską misję – Helena Chełpa, nauczycielka języka polskiego i historii. Pożegnaliśmy też na zawsze ukochanego przyjaciela młodzieży, pasjonata sportu Rafała Gietkę, nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole oraz wspaniałego kolegę Krzysztofa Zająca, który zginął w wypadku samochodowym w 2002 r.

Przez pół wieku w szkole pracowało ok. 130 nauczycieli i 50 pracowników niepedagogicznych. Liczba absolwentów zbliża się do 2000 – to już co trzeci mieszkaniec naszego miasta.

Obecny rok przyniósł kolejną reformę oświaty: zlikwidowano gimnazja i przywrócono 8 – klasową szkołę podstawową.

50 lat funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem to czas ciężkiej pracy i wielki trud wychowawczy, obejmujący już wszystkie żyjące pokolenia Rudniczan. Uczniowie osiągnęli wiele sukcesów, w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej. Szkoła podejmowała wiele akcji o charakterze środowiskowym, organizując powiatowe finały WOŚP, uroczystości patriotyczne i imprezy sportowe dla lokalnej społeczności. Wielką wypracowaną wartością „Dwójki” jest bardzo dobra współpraca z rodzinami uczniów (rodzice, dziadkowie, starsze i młodsze rodzeństwo), co przejawia się w codziennej pracy, a szczególnie podczas corocznie organizowanego Święta Szkoły.