Archiwum miesięczne Sierpień 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  (WERSJA SKRÓCONA)

  • Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa bez objawów chorobowych i nie będąca na kwarantannie.
  • Każda osoba wchodząca do budynku szkoły musi mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczona instrukcją.
  • Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły  i przemieszczać się po różnych jej pomieszczeniach.
  • Rodzice, w sprawach szkolnych kontaktują się z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem szkoły za pomocą e-dziennika, telefonicznie, a w sytuacjach wymagających kontaktu osobistego po uprzednim zgłoszeniu.
  • Opłaty za obiady i inne wpłaty przyjmuje wychowawca klasy.
  • Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz&nbs...
Więcje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klas II etapu nauczania będą się uczyć w stałych salach lekcyjnych według poniższego planu:
kl. IV wychowawca Pani Arnika Widziszewska sala nr 12,
kl. V wychowawca Pani Nina Szafran sala nr 13,
kl. VI a wychowawca Pan Waldemar Skiba sala nr 22,
kl. VI b wychowawca Pani Grażyna Freyer sala nr 25,
kl. VII wychowawca Pan Dawid Krawiec sala nr 1
kl. VIII wychowawca Pani Renata Burda sala nr 15.

Więcje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Więcje