11 LISTOPADA 2018

Dnia 9 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej 

oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze

Edukacji Narodowej, wspólnie z uczniami w całym kraju, o godz. 11:11 odśpiewano hymn narodowy.

Uczniowie klasy VII zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne.

 Był to wyraz szacunku złożony przez społeczność szkolną dla minionych

pokoleń walczących o wolą Polskę.

Program artystyczny przygotowany został pod kierunkiem pani Agnieszki Binkowskiej.